Договір публічної оферти

Даний Договір публічної оферти (далі — Договір) є офіційною пропозицією (публічною офертою) Фізичної особи-підприємця Соколової Яніни Михайлівни (далі — Продавець), адресований необмеженому колу осіб (далі — «Покупець» або «Покупці»), укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, асортимент яких розміщено на сайті: yanina.tv.

Визначення термінів, що використовуються у даному Договорі:

«Договір публічної оферти» — публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті yanina.tv, що містить пропозицію Продавця щодо придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб- сайті yanina.tv, спрямовану невизначеному колу фізичних осіб.
«Акцепт» — прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті yanina.tv шляхом його замовлення на сайті.
«Товар» — одиниця торгівлі (виріб, модель, аксесуар, комплектуючі та супровідні предмети, будь-які інші предмети торгівлі), щодо придбання якого на Веб-сайті yanina.tv розміщена пропозиція Продавця.
«Покупець» — будь-яка дієздатна фізична особа, згідно
чинного українського законодавства, що має намір придбати той чи інший Товар на сайті: yanina.tv.
«Продавець» — фізична особа-підприємець Соколова Яніна Михайлівна, зареєстрована у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 20700000000021169 від 14.02.2019 року відповідно до чинного законодавства України.
«Замовлення» — належно оформлене та розміщене на сайті yanina.tv замовлення Покупця на придбання Товарів.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Згідно ст. 633 Цивільного кодексу України даний Договір являється публічним договором, порядок укладання якого регламентується ст. 642 Цивільного кодексу України.
1.2. Відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України Договір укладається прийняттям пропозиції Замовником (акцепт) шляхом вчинення дій, що зазначені у п. 1.3 даного Договору. Договір, укладений Замовником за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну силу у відповідності зі ст. 642 Цивільного кодексу України і є рівноважним договору, підписаному Сторонами, та вважається таким, що Замовник ознайомився і згоден з умовами цієї публічної оферти.
1.3. Натискання на сайті yanina.tv кнопки «ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ», означає, що Покупець згідно чинного українського законодавства, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, які вказані нижче.
1.4. Даний Договір набуває чинності з моменту натискання кнопки «ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ», чим Покупець надає згоду здійснити покупку наявного у Продавця Товару та діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця і повного розрахунку з ним.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці сайту yanina.tv, а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, придбати Товар і сплатити за нього відповідну суму грошових коштів.
2.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.
2.3. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають та діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на реалізацію товару без будь-яких обмежень, у відповідності з вимогами діючого законодавства України.

3. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ПРОДАВЦЯ
3.1. Продавець зобов’язаний:

  • виконувати умови даного Договору;
  • передавати товар на замовлення Покупця в разі надходження оплати від Покупця;
  • передати Покупцю Товар згідно з обраним зразком на відповідній сторінці сайту yanina.tv, оформленим Замовленням і умовами даного Договору;
  • перевірити якісні і кількісні характеристики Товару під час його пакування;

3.2. Продавець зобов’язаний:

  • в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору.

4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ПОКУПЦЯ
4.1. Покупець зобов’язаний:

  • своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах цього Договору;
  • ознайомитись з інформацією про Товар, яка розміщена на сайті yanina.tv;
  • при отриманні Товару у особи, що здійснила його доставку, впевнитися у цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку виявлення пошкоджень зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем повинна підписати особа, яка здійснила його доставку Покупцеві.

4.2. Покупець має право:

  • оформити замовлення на відповідній сторінці сайту yanina.tv;
  • вимагати від Продавця виконання умов цього Договору

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
5.1. Покупець самостійно оформлює Замовлення на відповідній сторінці сайту yanina.tv.
5.2. Строк формування Замовлення, умови доставки Товару зазначаються продавцем у відповідному розділі на сайті yanina.tv.

6. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ
6.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем та зазначається на відповідній сторінці сайту yanina.tv.
6.2. Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості чи номенклатури товару.
6.3. Покупець може оплатити Замовлення наступними способами:
6.3.1.  за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, що вказаний в рахунку, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу;
6.3.2.  кредитною карткою будь-якого типу за допомогою системи LiQpay;
6.3.3. будь-яким іншим способом за домовленістю з Продавцем.
Примітка. При оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливо стягування додаткової комісії емітентом цієї картки, зокрема при оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливо стягування додаткової комісії. При натисканні на сторінці сайту yanina.tv у відповідному розділі кнопки «ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ» означає, що Продавець повідомив Покупця про можливість стягнення додаткової комісії.

7. УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ
7.1 Покупець отримує Товар за допомогою доставки відповідними транспортними компаніями. Порядок оплати та отримання зазначений у відповідному розділі сайту yanina.tv.
7.2. При доставці Товарів, що виконується відповідними транспортними компаніями (далі Компаніями-перевізниками) Покупець у повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів цими Компаніями- перевізниками.
7.3. Факт отримання Товару та відсутність претензій до якості Товару, який доставляється Компаніями-перевізниками, Покупець підтверджує власним розписом у товаро-транспортній накладній, декларації Компанії-перевізника, або у видатковій накладній при отриманні Товару. Зі свого боку, Продавець гарантує відвантаження Товару Компанії-перевізнику у кількості, зазначеній і оплаченій Покупцем.
7.4. У разі відсутності Покупця за адресою доставки, вказаної Покупцем в заявці або відмови Покупця від отримання Товару з необґрунтованих причини, при доставці, Товар повертається Продавцю. В такому випадку продавець має право відмовити Покупцю у поверненні раніше сплаченої суми за Товар.

8. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ
8.1. Повернення Товару проводиться згідно чинного законодавства України.
8.2. Повернення Товару проводиться за рахунок Покупця.
8.3. Згідно діючого законодавства України продовольчі товари належної якості не підлягають обміну (поверненню) Замовником.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним українським законодавством.
9.2. У разі виникнення спорів, пов’язаних з виконанням Сторонами цього Договору, за винятком спорів щодо стягнення заборгованості з Покупця, Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів з дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії — 7 (сім) календарних днів від дати її отримання.
9.3. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, у
тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають
вирішенню у відповідному суді згідно українського матеріального і
процесуального права.

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
10.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов’язань, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс- мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, дійсно знаходяться поза контролем такої Сторони, настали після укладення цього Договору, що носять непередбачений і невідворотний характер.
До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, загибель товару, затримки перевізників, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки і випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподілу, пріоритети, офіційні вимоги, квоти і ціновий контроль, встановлення карантинних обмежень), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.
10.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов’язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.
10.3. Якщо через дію обставин непереборної сили невиконання зобов’язань за цим Договором триває більше трьох місяців, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону. Незважаючи на настання форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
11.1. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інформація про Покупця використовується виключно в цілях виконання його Замовлення (відправлення повідомлення Продавцю про замовлення Товару, надсилання рекламних повідомлень і т.д.).
11.2. Власним акцептування Договору Покупець добровільно надає згоду на збір та обробку своїх персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність сайту yanina.tv Для цілей, передбачених цим пунктом, Покупцю мають право направлятися листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також відправлятися sms-повідомлення, здійснюватися дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.
11.3. Продавець бере на себе зобов’язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов’язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов’язковий запит компетентного державного органу).
11.4. У випадку небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши його на електронну адресу.
11.5. Продавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації.

Прокрутить наверх